Meeropbrengst
Header Groen-70
Header Cirran

MEER GRAS MEER MELK

Meeropbrengst

Goed graslandbeheer is directe winst

Zorg voor een tijdige onkruidbestrijding in grasland. Dit levert een flink hogere VEM opbrengst per ha op. De kosten voor de onkruidbestrijding worden dubbel en dwars terugverdiend.

Door goed graslandbeheer verhoogt de melkveehouder de ruwvoeropbrengst op het eigen bedrijf en heeft hij minder krachtvoer nodig. Diverse onderzoeken tonen aan dat goed graslandbeheer extra voordeel oplevert, tot wel € 460 per ha (exclusief kosten). Goed graslandbeer begint bij een tijdige onkruidbestrijding!

Meer gras levert meer melk op
Uit recent marktonderzoek blijkt dat jaarlijks op slechts circa 20% van het graslandareaal, een onkruidbestrijding wordt uitgevoerd. Dat percentage verhogen, levert de melkveehouder veel geld op in de vorm van meer ruwvoer van hogere kwaliteit.

Om de melkveehouder hiervan bewuster te maken, heeft Nufarm de website Meer gras meer melk ontwikkeld. Samen met partners in voorlichting, handel, loonwerkers en natuurlijk de melkveehouders, zetten we ons in voor een hoger rendement van het grasland.

Melk Robot

Neem voor advies of meer informatie altijd contact op met uw gewasbeschermingsleverancier of loonwerker.

WINSTCALCULATOR

Bereken wat u kunt verdienen met onkruidbestrijding

Onderzoek toont aan dat een goede grasmat gemakkelijk 2.000 kVEM per ha meer oplevert dan een grasland met veel onkruid. Bij een kostprijs van 23 ct per kg droge stof is dat € 460,- meeropbrengst/ha*. Trek daar de kosten voor middel en van behandeling af, dan resteert een voordeel van ongeveer € 335,-/ha.

Onkruid in grasland
Financieel voordeel
335,-

Bereken wat u kunt verdienen
met SmartGrass®

Voert u een behandeling met SmartGrass®, dan is een meeropbrengst van 600 kg droge stof/ha haalbaar. Bij een kostprijs van 23 ct per kg droge stof is dat ruim € 135,- meeropbrengst/ha*. Trek daar de kosten voor middel en van behandeling af, dan resteert een voordeel van ongeveer € 75,-/ha.

Smartgrass in grasland
Financieel voordeel
75,-

* bron WUR, vers goed gras, 950 VEM, 18% eiwit en 48% ruwe celstof. Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid zijn van invloed op het behandelresultaat. Overleg bij twijfel over een bespuiting met uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen of met uw loonwerker.