Onkruidbestrijding grasland loont

Onkruid in grasland gaat ten koste van de grasopbrengst. Waar onkruid staat, kan geen gras groeien. Meer gras levert een hogere VEM-opbrengst op en dus meer melk.

Meeropbrengst per ha

Minder onkruid betekent meer ruimte voor gras. Onderzoek toont aan dat kwalitatief goed grasland gemakkelijk 2000 kVEM per ha meer oplevert dan een grasland met veel onkruid. Bij een kostprijs van 23 ct per kVEM is dat 460 €/ha meeropbrengst. Trek daar de kosten voor middel en behandeling af, dan resteert een voordeel van ongeveer 360 €/ha.

*Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid zijn van invloed op het behandelresultaat. Overleg bij twijfel over een bespuiting met uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen of met uw loonwerker.

Nieuws

10-10-2017

Investeren in groei

Om te kunnen groeien is het nodig om te investeren. Groei komt niet vanzelf, dat weet iedere melkveehouder.

Ga naar Nieuwsarchief
Foto naar winst NL