Nieuws

10-10-2017

Investeren in groei

Om te kunnen groeien is het nodig om te investeren. Groei komt niet vanzelf, dat weet iedere melkveehouder.

25-09-2017

Ridderzuring bestrijden in grasland, ook in 2017

De nazomer en het najaar is een goede tijd voor onkruidbestrijding in grasland. Onkruiden nemen middelen in deze periode (nog) goed op.

18-09-2017

Hogere melkprijzen en meer gras

De hogere melkprijzen dit jaar, dat is voor iedereen goed nieuws. Elke cent meer tikt direct door in het bedrijfsresultaat.

19-07-2017

Met SmartGrass® meer rendement behalen

Net voorbij de dorpsrand van Nederasselt ligt het melkveebedrijf van Wilbert Janssen.

12-07-2017

Onkruid in grasland in droge periodes

Het afgelopen voorjaar was vanaf de periode april t/m juni droog. Op veel plaatsen zelfs extreem droog.

11-07-2017

Facebookactie kampioenen kuilen beter een groot succes!

Wat een prachtige foto’s kwamen binnen op onze Facebookpagina. Vol trots laten melkveehouders hun imposante kuilen vaak op orginele wijze zien.

20-04-2017

Meer grasgroei in 2017

Wie een hoge ruwvoeropbrengst wil realiseren heeft verder oog voor de grassamenstelling in het perceel.

13-04-2017

Onkruidbestrijding grasland van start in 2017

Over het algemeen is er sprake van veel onkruiddruk in graslandpercelen. Met een tijdige onkruidbestrijding profiteert u een heel jaar van minder onkruiddruk.

07-04-2017

Sneller maaien, sneller maïs zaaien

De plannen zijn gemaakt voor het zaaien van mais. Door de inzet van SmartGrass® aan het begin van de groei van de eerste grassnede wordt de aanvangsgroei versneld waardoor het zaaien van maïs kan worden vervroegd.

03-04-2017

Kampioenen kuilen beter

Voor melkveehouders staat de melkproductie centraal. Daarom is er veel aandacht voor het welzijn en de gezondheid van melkvee. De melkveehouder is daarom veel aanwezig in de stal.

21-10-2016

Meer rendement uit grasland

Brochure Meer Gras Meer Melk

29-09-2016

Ridderzuring grasland najaar

Misschien is de ridderzuring wel het meest gevreesde onkruid in grasland.

18-08-2016

Meer gras in het najaar

In het voorjaar en de zomer is er sprake van veel grasgroei. In de herfst neemt de groei af om vanaf november / december helemaal tot stilstand te komen.

28-07-2016

Ridderzuring in 2016

Het onkruid ridderzuring is bovengrond een imposante plant. Het is daarom ook een van de meest gevreesde onkruiden in grasland

21-07-2016

Productiekosten per kg melk zijn veel te hoog

In juli verscheen er een interessant artikel in de pers over het grote verschil in opbrengstprijs en kostprijs voor een kg melk.

13-07-2016

Hogere ruwvoer opbrengst grasland

Melkveehouders zijn veel in de stal te vinden en volgen het vee nauwgezet. Terecht, want de gezondheid en het welzijn van het vee zijn van grote economische waarde. Het is zeker aan te bevelen om als veehouder dezelfde aandacht te geven aan de conditie van het grasland. Want met een ‘gezond groeiend grasland’ is veel winst te behalen.

06-07-2016

Grasgroei in de zomer

De groeivoorwaarden zijn vaak niet alleen voor het gras goed, ook voor onkruiden in het grasland. Wie geen onkruidbestrijding in het voorjaar heeft uitgevoerd, kan dit in de zomer alsnog doen.

29-06-2016

SmartGrass in de praktijk

Dit voorjaar is in Nederland voor het eerst grootschalig SmartGrass® in grasland toegepast.

18-05-2016

Kostprijsverlaging melk door beter graslandmanagement

De melkprijs staat onder druk. De uitdaging voor de veehouder om rendabel te produceren wordt steeds groter. Dat goed graslandmanagement enorm belangrijk is voor een rendabele bedrijfsvoering, dat staat op geen enkele manier meer ter discussie.

11-05-2016

Onkruidbestrijding niet gelukt in het vroege voorjaar?

Door de bijzonder zachte winter konden diverse onkruiden zich blijven ontwikkelen. Daar staat tegenover dat de meeste weilanden goed zijn overwinterd zeker als er sprake was van een goede ontwatering.

04-05-2016

SmartGrass® in de pers

De afgelopen periode is er via diverse media aandacht geschonken aan SmartGrass®, het nieuwe product van Nufarm dat gras sneller laat groeien.

14-03-2016

Zachte winter, veel onkruiden

Grasland heeft de afgelopen winter nauwelijks last van vorst gehad. Alleen in januari hadden we te maken met een korte vorstperiode. De conditie van het grasland is hierdoor goed. Maar hoe staat het met de onkruiden?

08-03-2016

Kyleo®: de krachtige totaalherbicide vóór herinzaai

Wilt u dit voorjaar uw grasland gaan vernieuwen? Zorg dan voor een tijdige onkruidbestrijding met Kyleo®. De bespuiting kan al in het vroege voorjaar plaatsvinden, maar houdt de minimale wachttijd tot herinzaaien in acht.

11-11-2015

Winnaars koebank via Meergrasmeermelk.be

Door optimalisatie van de ruwvoerwinning, kunnen de ruwvoerkosten worden gereduceerd. Een belangrijk onderdeel van graslandbeheer is onkruidbestrijding. Daar is voor veel veehouderijbedrijven nog winst te maken.

27-07-2015

10 procent meer ruwvoer in 10 stappen

Recent stond er in Nieuwe Oogst (Nederland) een interessant artikel over het benutten van de mogelijkheden om meer ruwvoer te winnen. Gesteld wordt dat het belang van een goede ruwvoeropbrengst almaar groter wordt.

24-07-2015

Onkruidbestrijding 2015: ridderzuring

Bij de onkruidbestrijding in grasland wordt de ridderzuring vaak als een van de meest lastige onkruiden gezien en ervaren. Ridderzuring is een hardnekkig onkruid en door zijn volume ook een zeer zichtbaar en aanwezig onkruid in grasland.

20-07-2015

Zonnig, droog en vooral in Noord Nederland koud voorjaar

Het voorjaar van 2015 zal in de landbouw de geschiedenisboeken in gaan als zonnig. Vooral april was heel zonnig. Koud was het dit voorjaar zeker ook.

23-06-2015

Kristof Braeckman wint koebank

In april ontving Kristof Braeckman een mailing van Nufarm over het product Cirran. Nieuwsgierig naar meer informatie bezocht hij de website meergrasmeermelk.be en vulde de prijsvraag in. Begin juni kreeg hij bericht als winnaar van één van de koebanken.

25-05-2015

‘Het is vandaag goed weer voor Cirran’

Wie de website meergrasmeermelk.be bezoekt kan op de homepage zijn eigen locatie invullen in het weeroverzicht.

25-05-2015

Grasgroei en onkruidgroei in april

April begon koud maar gedurende de maand liepen de temperaturen op. Er was sprake van veel zon waardoor het overdag aangenaam aanvoelde, maar door de noordelijke wind en de heldere nachten koelde het ’s nachts flink af. Wat voor effect hebben dergelijke omstandigheden op de grasgroei?

18-05-2015

Win een koe, een groot succes

Dit voorjaar startte Nufarm met de campagne Win een koe. Bezoekers aan de website meergrasmeermelk.be maken met het invullen van enkele vragen kans op het winnen van een fraaie koebank.

09-03-2015

Vroeg voorjaar

De winter van 2014/2015 was wederom zacht. En dat is te zien in het grasland dat nauwelijks last heeft gehad van de vorst. Door deze omstandigheden kan de grasgroei vroeg beginnen.

08-12-2014

Hoe ligt uw grasland erbij in de winter?

In het voorjaar zijn veehouders, loonwerkers en adviseurs nagenoeg dagelijks in het veld. Vanaf eind oktober is dat voorbij. De winterperiode is de winterstop voor zowel gras als onkruiden. Toch is het zeker zinvol om ook in de wintertijd het veld in te gaan.

02-12-2014

Winter en onkruiden

Vanaf november is er nauwelijks nog grasgroei. U zou dan wellicht verwachten dat ook het onkruid een winterstop heeft. Dat klopt voor een deel. Maar zodra de temperaturen in het voorjaar weer gaan stijgen, ontwikkelt het onkruid zich snel en krijgt het de ruimte om te groeien.

06-10-2014

Verantwoord gebruik van groeistoffen

De overheid stelt eisen aan de maximale hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel dat in het drinkwater mag voorkomen. Iedereen die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, heeft daarin zijn verantwoordelijkheid.

26-09-2014

Onkruidbestrijding grasland in herfst

Vooral in het voorjaar zie je bloeiende onkruiden in graslandpercelen. Het is vaak een moment waarop de veehouder besluit tot het (laten) uitvoeren van een onkruidbestrijding. Vanzelfsprekend is het voorjaar een goed moment om een onkruidbestrijding uit te voeren. Maar wat als dat niet lukt. Moet je dan een jaar wachten?

18-09-2014

Augustus nat of droog?

Over het klimaat wordt veel geschreven. Feit is dat we de afgelopen jaren steeds vaker te maken hebben met extremere regenval.

11-08-2014

Ridderzuring in grasland

Zuringsoorten zijn misschien wel de meest schadelijke onkruidsoorten in grasland.

16-07-2014

Onkruidbestrijding vaak rendabel

Vraag het de gemiddelde veehouder waarom hij een onkruidbestrijding in zijn graslandperceel laat uitvoeren. Groot is de kans dat hij zegt: ‘Om de voederwaarde te verhogen.’

25-06-2014

Zomeronkruiden in grasland

In het voorjaar zijn het vaak boterbloemen en paardenbloemen die het grasperceel kleuren. In de zomer zijn er weer andere onkruiden.

18-06-2014

Video werking groeistoffen in grasachtigen

Groeistoffen nemen al meer dan vijftig jaar een belangrijke plaats in bij de bestrijding van onkruiden in grasland. Weten hoe dat kan?

10-06-2014

Veel grasgroei dankzij uitstekende groeiomstandigheden

Melkveehouders kunnen over het algemeen terugkijken op een mooi voorjaar. Dankzij aangename voorjaarstemperaturen was de eerste snede vroeg.

15-05-2014

pH, bemesting en grasland

Voor een goede graslandopbrengst is bemesting belangrijk. Ook hebben bemesting en de zuurgraad invloed op opbrengst en onkruiden.

09-05-2014

Wortelonkruiden in grasland

In grasland komen diverse soorten onkruiden voor. De ene soort levert meer schade op dan de andere.

30-04-2014

Onkruidbestrijding en het weer

Het voorjaar van 2014 is vroeg. De eerste snede grasland is op diverse plekken al gemaaid. Wat betekent dit voor het onkruid.

31-03-2014

Onkruidbestrijding of graslandvernieuwing

Is uw grasland van slechte kwaliteit door veel onkruiden of kwalitatief slechte grassen? Neem dan uw maatregelen.

31-03-2014

Een vroeg voorjaar

Een relatief warme winter werd gevolgd door een fraaie en droge maand maart. Wat voor gevolgen heeft dat voor uw grasland?

31-03-2014

Introductie meer gras meer melk

Het maximale rendement uit grasland halen. Het wordt alleen maar belangrijker. Goed graslandbeheer helpt daarbij.