Graslandvernieuwing met Kyleo

Kyleo® is een uitgekiende formulering van twee elkaar versterkende stoffen: glyfosaat en 2,4-D. Ook lastige onkruiden als akkerdistel, akkermelkdistel, haagwinde, moerasandoorn, veenwortel, ridderzuring en kweek worden uitstekend met deze combinatie bestreden. Kyleo® is breedwerkend op onder andere grasachtige en breedbladige onkruiden. Kyleo® biedt een aanvullende werking doordat Kyleo® naar de groeipunten van de onkruiden (zowel ondergronds als bovengronds) wordt getransporteerd, waar het de kieming en de groei van de onkruiden belet en ze daardoor doodt.


Advies

Voer een bespuiting met Kyleo® bij voorkeur uit op goed ontwikkelde onkruiden. Als wordt besloten tot herinzaai in het najaar (mits geen derogatie van toepassing), een bespuiting uitvoeren vanaf half augustus. Door een neerwaartse sapstroom wordt Kyleo® naar alle wortels/wortelstokken getransporteerd. Hierdoor worden doorlevende onkruiden optimaal bestreden. Bij herinzaai in het voorjaar kan de bespuiting met Kyleo® worden uitgevoerd vanaf begin voorjaar, zodra de groei wordt hervat.

Voor herinzaai met een weidemengsel zonder klaver geldt een minimale wachttijd van 7 dagen. Voor herinzaai van  een weidemengsel met klaver geldt een minimale wachttijd van 14 dagen.

Dosering

5 l/ha Kyleo® bij wortelonkruiden
3 l/ha Kyleo® bij eenjarige onkruiden

Erkenning: Etiket Kyleo

Kyleo® is een is een geregistreerd handelsmerk en product van Nufarm B.V. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

kyleo_logo