Onkruidbestrijding grasland

Onkruid in grasland gaat ten koste van de grasopbrengst. Waar onkruid staat, kan geen gras groeien. Meer gras levert een hogere VEM-opbrengst op en dus meer melk.

Meeropbrengst per ha

Minder onkruid betekent meer ruimte voor gras. Onderzoek toont aan dat kwalitatief goed grasland gemakkelijk 2000 kVEM per ha meer oplevert dan een grasland met veel onkruid. Bij een kostprijs van 23 ct per kVEM is dat 460 €/ha meeropbrengst. Trek daar de kosten voor middel en van behandeling af, dan resteert een voordeel van ongeveer 360 €/ha.

*Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid zijn van invloed op het behandelresultaat. Overleg bij twijfel over een bespuiting met uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen of met uw loonwerker.

Nieuws

21-10-2016

Meer rendement uit grasland

Brochure Meer Gras Meer Melk

Ga naar Nieuwsarchief

Selectieve onkruidbestrijding met Cirran®

Met een selectieve onkruidbestrijding in grasland rekent u af met diverse eenjarige en doorlevende onkruiden. Een betere weide levert u een hogere en kwalitatief betere ruwvoeropbrengst op.

Lees alles over onkruidbestrijding met Cirran®

Graslandvernieuwing met Kyleo®

Herinzaai wordt overwogen als het aandeel onkruiden en slechte grassen te hoog wordt. Op dat moment kunt u afrekenen met het middel Kyleo® afrekenen met alle onkruiden, dus ook meerjarige wortelonkruiden en kweek.

Advies graslandvernieuwing met Kyleo®